Funny SMS


     
 
  Categories  
 
 

Ekda ek manus marun narkaat jato.Dev tyala mhanto marathi sms

Ekda ek manus marun narkaat jato.Dev tyala mhanto ki

Ekda ek manus marun narkaat jato.Dev tyala mhanto ki tu fakta ekdaach punnya kelyane tula shikshet choice aahe teva tu havi ti shiksha magun ghe. To manus aajubajula pahato tar tyala eka peksha ek bhayanak shiksha distaat. Tevdhyat to pahato tar tyala diste ki Gandhijinchya mandivar eka bajula Rambha ani dusrya bajula Menaka baslya aahet!! To devaala mhanto ki mala ti Gandhijichich shiksha dya tyavar Dev mhanto, " Aare baba, ti shiksha Gandhinaa nahi tar Rambha ani Menkela aahe!!!"
 
 
Add to Google
  Categories  
 
 
 
[netinsert=0.0.1.4.11.1]